Projecten

Projecten

Natascha van den Ban werkt met plezier voor uiteenlopende opdrachtgevers aan verschillende (her-)inrichtings- opgaven in het stedelijk gebied. Variërend van een tuin, park of plein tot bijvoorbeeld een begraafplaats, zorginstelling, dorpscentrum of luchthaven.

In een wereld van continue verandering kent elk project zijn eigen uitdagingen. De basis voor elk ontwerp is observeren, luisteren en vragen. Met de natuur als kracht en de verhalen die het landschap rijk is, zoekt Natascha naar aansprekende en maakbare oplossingen. Het creëren van een goede context is een voorwaarde voor duurzame veranderingen. Dat betekent dat thema’s als ecologie, biodiversiteit, klimaat, water en het aspect tijd belangrijke factoren zijn in de planvorming. De vertaling naar een ontwerp met een goede verbinding tussen mensen, processen en de fysieke omgeving vindt Natascha in dialoog met de opdrachtgever en participatie met (toekomstige) gebruikers.

Beplanting

Beplanting

Beplanting is geen sexy onderwerp. Toch is het naast bodem en water het belangrijkste gereedschap van de tuin- en landschapsarchitect. Gekoppeld aan water kan het als groenblauw netwerk veel betekenen voor de duurzaamheid van stedelijke gebieden en het realiseren van een gezonde stad. Buiten dat brengt het ons in vele geuren, kleuren en vormen de beleving van de seizoenen in al zijn betekenis. Omdat planten levend materiaal zijn vraagt het werken hiermee een specifieke expertise.  Een beplantingsplan maken vereist, naast praktische zaken, kennis van beplantingstypen, soorten en hun kenmerken. Ook inzicht in ruimtelijkheid, compositie, schaal, vorm,  kleur, de ontwikkeling in de seizoenen en groei in de tijd is nodig. Zo is het opstellen van een beplantingsplan een ontwerp op zich dat een geheel nieuwe dimensie aan een totaalontwerp kan toevoegen. Met haar achtergrond en ervaring is Natascha u hiermee graag van dienst.

Onderwijs

Onderwijs

Voor Natascha is het onderwijzen van een nieuwe generatie vakmensen een bron van inspiratie, een strategische bijdrage aan de ontwikkeling van de landschapsarchitectuur en zo een duurzame samenleving en toekomst.

Een toekomst waarin het denken en leven in ecosystemen zich langzaamaan een steeds grotere plaats verwerft in onze economisch gerichte maatschappij. Dat vraagt dromers, denkers en doeners die andere (ontwerp-)oplossingen en organisatievormen kunnen genereren. Met bijna 15 jaar ervaring in onderwijs draagt zij op eigen wijze graag bij aan de ontwikkeling van een belangrijke eigen sleutel hiertoe…

Innovatie

Innovatie

Natuur is een kapitaal waard. Zij levert ons water, voedsel, energie en zuurstof, verbindt mensen en draagt bij aan ons welzijn. Voor een duurzame samenleving en een gezonde omgang met elkaar (mensen, dieren en planten) richt Natascha haar focus op projecten die een bijdrage kunnen leveren aan ontwikkeling van ‘biodiversiteit in de stad’ en het creëren van een ‘healing environment’. Ook onderzoekt en beoefent zij nieuwe mogelijkheden om dit binnen (eco-)systemen te verbeteren, zoals de methode ECOintention.

Over Natascha

Over Natascha

“Natascha van den Ban streeft naar behoud en verbetering van een natuurrijke leef- en werkomgeving, daarbij richt ze zich op het bevorderen van betrokkenheid, waardering en bewustwording van gebruikers.”

 

Natascha (1972) geeft met een realistische kijk en een positieve instelling vorm aan een gezonde openbare ruimte voor mens, plant en dier. Met passie zet zij zich in over de volle breedte van haar vak. Zij heeft een rijke ervaring in de tuin- en landschapsarchitectuur en …

Spreekt mijn werk u aan en wilt u eens kennismaken om te kijken naar de mogelijkheden?

Neem contact op!