Beplanting

Beplanting

Beplanting is geen sexy onderwerp. Toch is het naast bodem en water het belangrijkste gereedschap van de tuin- en landschapsarchitect. Het brengt ons in vele geuren, kleuren en vormen de beleving van de seizoenen in al hun betekenis. Groen verbindt ons ook met een plek of specifiek landschap. Bovendien biedt het een maatschappelijke en economische meerwaarde. Zo kan (stads-)groen naast een fraaie omgeving en aangename sfeer, ook zorgen voor zuivering van de lucht, zuurstof, verkoeling, demping van geluid en buffering van regenwater. Onderzoek toont aan dat groen de leefbaarheid en veiligheid verbetert én de waarde van onroerend goed verhoogt. Het maakt recreatie aantrekkelijker en verlaagt stress. Gekoppeld aan water kan het als groenblauw netwerk veel betekenen voor de duurzaamheid van stedelijke gebieden en het realiseren van een gezonde stad.

 

Groen is dus op vele manieren goed voor ons. Daarom gaat Natascha haar aandacht speciaal uit naar de plantenwereld; vaak inheems, divers en geïnspireerd op het oorspronkelijk landschap. Soms vrijer of exotisch op plekken waar dat kan en gewenst is.

Wilt u advies over beplanting of werkt u zelf aan een project, maar heeft u weinig kennis van beplanting? Dan kan Natascha een beplantingsplan voor u opstellen. Een kort advies is ook mogelijk.

Meer dan groen alleen

Planten zijn levend materiaal en vragen een specifieke expertise. Hoewel veel mensen hun omgeving belangrijk vinden worden groenprojecten of beplantingen niet altijd gerealiseerd. Factoren als gebrek aan kennis, budget, ervaring, groeiomstandigheden, beheer etc. kunnen een rol spelen. Ook wordt beplanting in het planproces helaas nog regelmatig als laatste invuloefening gezien. Beplanting heeft echter veelal een sterk dragende en structurerende rol in het ontwerp van de openbare ruimte en het landschap.

 

Door het assortiment en het beplantingsplan consequent vanaf het begin van het planproces mee te nemen in het totaalontwerp, kunnen al deze factoren goed en tijdig op elkaar afgestemd worden. Door bijvoorbeeld te werken met een gevarieerde beplanting kan bijgedragen worden aan de biodiversiteit. En andere plantmethoden kunnen tegemoet komen aan het budget, passend bij het gewenste beeld en kwaliteitsniveau. Zo kan ook bij beplanting duurzaamheid centraal staan.

Werkwijze

Bij het opstellen van een advies of ontwerp voor de openbare, semi-openbare of private ruimte vormt beplanting een belangrijk onderdeel. Naast de wensen van de gebruiker(s) wordt gekeken naar de eigenheid van de plek, het onderliggende landschap en het programma. Zo vraagt een tuin een andere benadering en ander assortiment dan de groenstructuur in een woonwijk. Uitgangspunt kan zijn te kiezen voor een ecologische (bij-, vlinder- en vogelvriendelijk) en/of potentieel natuurlijke vegetatie. Afhankelijk van de specifieke context is soms een meer stedelijke of cultuurhistorische beplanting beter op zijn plek.

 

Een beplantingsplan maken vereist, naast praktische zaken, kennis van stedelijke en landschappelijke beplantingstypen, soorten en hun kenmerken. Ook inzicht in ruimtelijkheid, compositie, schaal, vorm,  kleur, de ontwikkeling in de seizoenen en groei in de tijd is nodig. Zo is het opstellen van een beplantingsplan een ontwerp op zich en kan het een geheel nieuwe dimensie toevoegen aan het totaalontwerp.

Van advies tot beplantingsplan

Bent u particulier en wilt u graag een groene(re) tuin? Of wilt u als gemeente, bedrijf, zorg- of onderwijsinstelling of projectontwikkelaar advies over beplanting op een bestaande locatie of in een nieuw project? Natascha kan voor u een beplantingsplan opstellen. Al of niet aansluitend op het vervaardigen van een totaalontwerp. Dit kan ook in samenwerking met een andere partij. Soms volstaat een kort advies.

 

Onder het opstellen van een beplantingsplan valt: het inventariseren van bestaande beplanting en wensen, het formuleren van een specifiek programma van eisen, identiteit, sfeer en concept, verbeelding middels referentiebeelden en een (digitale) plattegrond met plantlijst. Eventueel aangevuld met aanzichten, een bloeikalender en desgewenst een bestellijst, globaal beheeradvies en/of inzicht in de plantkosten.

 

Een beplantingsplan komt  in nauw overleg met de opdrachtgever en/of beheerder tot stand. Afhankelijk van het type beplantingsplan dat gevraagd wordt om op te stellen kan Natascha andere externe deskundigen zoals ecologen, kwekers en beplantingsspecialisten voor een second opinion raadplegen.

Spreekt mijn werk u aan en wilt u eens kennismaken om te kijken naar de mogelijkheden?

Neem contact op!