Innovatie

Innovatie

Natuur is een kapitaal waard. Zij levert ons water, voedsel, energie en zuurstof, verbindt mensen en draagt bij aan ons welzijn. Voor een duurzame samenleving en een gezonde omgang met elkaar (mensen, dieren en planten) richt Natascha haar focus op projecten die een bijdrage kunnen leveren aan ontwikkeling van de ‘biodiversiteit in de stad’ en het creëren van een ‘healing environment’. Ook onderzoekt en beoefent zij nieuwe mogelijkheden om dit binnen (eco-)systemen te verbeteren, zoals de methode ECOintention.

Biodiversiteit in de stad

De stad is een belangrijke vestigingsplaats met een grote variatie aan micromilieus waar nestgelegenheid, dekking of voedsel gevonden kan worden. Dit betekent dat de stad gezien kan worden als ecosysteem; een plek voor mensen, dieren en planten. Biodiversiteit is een begrip voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen (soorten, genen) binnen een ecosysteem (of leefgebied). Hoe minder oorspronkelijke soorten, hoe instabieler het ecosysteem. Een systeem dat ons belangrijke producten en diensten levert. Voor het creëren van gezonde stadslandschappen is daarom een natuur inclusieve ontwikkeling belangrijk.

 

Aanleg van groen in de stad, zoals parken, plantsoenen, bermen en groene daken kan de lokale biodiversiteit ondersteunen. Door te kiezen voor beplanting met een ‘biodiverse meerwaarde’ of in het ontwerp gebruik te maken van de aanwezige abiotiek (natuurlijke wateren, kwel, accidentatie en bodem) kan dit worden verbeterd. Ook in beheermogelijkheden en het gebruik maken van slimme combinaties (b.v. civiele kunstwerken als schuil- en nestgelegenheid of muurvegetatie) is veel mogelijk.

 

Met het groen in de genen is dit voor Natascha bekend werkterrein. Zij ziet echter ook dat het stimuleren van tijdige betrokkenheid en deelname van alle actoren het belangrijkste ingrediënt is om succes op de langere termijn te boeken.  Dit kan bijvoorbeeld door in een ontwerp mogelijkheden voor kinderen te creëren om zich weer te begeven in de natuur, samen met bewoners nestkasten voor vogels op te hangen en met projectontwikkelaars te bouwen in co-creatie met de natuur. Gekoppeld aan het landschap in de stad bevordert het een gevoel van ’thuis horen’. Zo kan biodiversiteit in de stad worden benut om identiteit te geven aan plekken, als ook verbondenheid en sociale interactie.

 

Samenwerking met ecologen, beplantingsdeskundigen en eventueel andere specialisten draagt bij aan de effectiviteit en verifieerbaarheid van oplossingen. Omdat de natuur moeilijk voorspelbaar is, vraagt het werken aan de bevordering van biodiversiteit in de stad een proces van monitoring, bijsturen en  ‘learning by doing’.

Healing Environment

Natuur heeft zogenaamde restauratieve effecten op mensen. Blootstelling aan een natuurlijke omgeving zorgt ervoor dat mensen ‘zichzelf kunnen opladen’. Het verblijven in een dergelijke omgeving zorgt voor vermindering van pijn en stress, lagere vermoeidheid, verbetering van afweermechanismen, toename van een positieve gemoedstoestand en meer energie. Het prikkelt onze zintuigen en speelt in op onze nieuwsgierigheid (A. van den Berg, 2005).

 

Het creëren van een ‘healing environment’ is een manier van ontwerpen die uitgaat van de wetenschap dat onze (fysieke) omgeving directe invloed heeft op onze gezondheid en kwaliteit van leven. Dit begrip is vooral bekend in de zorg. Als onderdeel van een goed zorgsysteem kan dit leiden tot synergie, co-voordelen en efficiëntie. Natascha kent de invloed en het helende effect van een natuurlijke omgeving vanuit haar persoonlijk leven. Als ervaringsdeskundige heeft zij ook de effecten van het ontbreken van een dergelijke omgeving aan den lijve ervaren. Als kind was ze vaak ziek en moest leren leven met een chronische ziekte, die zij inmiddels heeft overwonnen. Haar eigen proces bracht haar een groot empathisch vermogen om in te voelen welke mogelijke eisen gebruikers aan een zorglandschap stellen. De vertaling in een ontwerp van zoeken naar wat wel kan en hoe een omgeving positief kan bijdragen aan herstel of verzachting vormt haar bijdrage.

 

Naast haar eigen kennis en ervaring maakt Natascha gebruik van ‘Evidence Based Design’. Wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de omgeving op het welbevinden, gevoel van veiligheid en efficiëntie in herstelprocessen. Zo blijkt dat kleuren invloed hebben op onze gemoedstoestand, kan een heldere routing onrust verminderen, kunnen geuren positieve herinneringen oproepen en bepaalde geluiden concentratie en zelfs herstel verbeteren. Luchtkwaliteit, natuurlijke materialen, vormen, maar ook cultuur, zijn factoren die hierin een belangrijke rol kunnen spelen.

 

Het herstel of verzachting van ziekten of gebreken is niet het enige effect van de (fysieke) omgeving. Vooral het voorkomen van klachten en het bevorderen van de algehele gezondheid is van belang. Daarom beschouwd Natascha het ontwerpen aan een ‘healing environment’ niet alleen van toepassing voor de zorgsector maar voor ieder medemens in elk denkbare ruimte.

ECOintention

Welzijn is de nieuwe welvaart. Een stad, openbare ruimte of natuurgebied is als het menselijk lichaam, een levend organisme. Het kan alleen vitaal en gezond zijn wanneer organen, structuren en de eigen stofwisseling goed functioneren, onderling op elkaar afgestemd zijn en samenwerken. Voor alle processen in het lichaam is ook levensenergie nodig. Tezamen met een subtiel energiesysteem en aansturing vormen lichaam, geest en ziel een holistisch geheel.

 

Voor een gezonde, duurzame samenleving, gemeenschap, organisatie of natuurgebied is dit niet anders. Complexe systemen waar wij stap voor stap concreet aan kunnen werken. ECOintention is een unieke methode die op grote schaal gezonde energie, vitaliteit en balans terug brengt in de organisatie en natuurgebieden, en tegelijkertijd de opdrachtgever coacht in resonerend leiderschap. Het verbetert de gezondheid en levenskracht van bossen en natuurgebieden, de biodiversiteit neemt toe en het natuurlijk evenwicht kan zich herstellen. Bewustwordings- en veranderprocessen gaan sneller en zijn bovendien duurzamer. Bij land- en tuinbouwbedrijven kan ECOintention de veerkracht van uw bedrijf vergroten. Niet alleen groeit het gewas beter en kunnen opbrengsten en kwaliteit stijgen, er ontstaat ook een gezonder leefklimaat voor de mens. In de organisatie ontstaat door gerichte focus meer zelf-organiserend vermogen en daadkracht, als ook verbetering van interne en/of externe communicatie.

 

Loopt de vitaliteit van uw natuurgebied terug? Kampt u met ziekten en plagen? Zijn er bepaalde plekken waar u zich onprettig voelt en leeg loopt? Of wilt u graag effectiever zijn in het realiseren van projecten in stad- en landschapsontwikkeling? Dan kan de methode ECOintention u helpen.

Eerdere projecten van Natascha waren bijvoorbeeld Landgoed Elswout te Overveen i.o.v. Staatsbosbeheer en de biologisch-dynamische rozenkwekerij Rozen&Radijs te Burgerveen.

 

Wilt u weten wat een traject voor u kan betekenen? Download de onderstaande folder. U kunt deze methode ook zelf leren. Het Center for ECOintention biedt een 4-jarig geaccrediteerde beroepsopleiding aan. Samen met Hans Andeweg en Marion de Vries geeft Natascha de Basiscursus ECOintention.

Download

                                 

PDF Project                       PDF Basiscursus 2020                  PDF Opleiding

 

Spreekt mijn werk u aan en wilt u eens kennismaken om te kijken naar de mogelijkheden?

Neem contact op!