Presentatie Willibrordusplein Amsterdam

Op dinsdag 31 januari is het definitief schetsontwerp voor het Willibrordusplein te Amsterdam aan de buurt gepresenteerd. Bewoners en belanghebbenden hebben hiervoor de afgelopen paar maanden hun input geleverd. Op basis hiervan is in nauw overleg met de Gemeente Amsterdam het definitief schetsontwerp opgesteld. In dit plan zijn randvoorwaarden voor positionering van de parkeergarage (en in-/uitrit) vanuit de gemeente, waaronder het behoud van de monumentale bomen aan de zijde van de Ceintuurbaan, meegenomen.

Met de uitwerking wordt ruimte gecreërd voor nieuwe sport- en spelmogelijkheden, zitgelegenheid en een aantrekkelijke beplanting. Het plan werd wisselend ontvangen. Sommige bewoners zijn enthouasiast zowel over de komt van een parkeergarage, als het nieuwe plein. Anderen willen wel het nieuwe plein, maar geen parkeergarage en weer anderen houden het liever zoals het nu is. Het definitief schetsontwerp vormt samen met o.a. technisch- en draagvlakonderzoek de basis voor het amtelijk besluitvormingsproces. Tijdens dit proces zal definitief besloten worden wat er gaat gebeuren.  In juni weten we meer. Even afwachten dus!

 

Aan het vervaardigen van het schetsontwerp wordt in opdracht van de gemeente Amsterdam gewerkt door Rob van Dijk (Dijk&co landschapsarchitectuur), Annemieke Diekman (Diekman Landschapsarchitecten) en Natascha van den Ban.