Onderwijs

Onderwijs

Andere belevingen, vragen en gezichtspunten. Les geven daagt uit om precies te zijn en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Voor Natascha is het onderwijzen van een nieuwe generatie vakmensen een strategische bijdrage aan de ontwikkeling van de landschapsarchitectuur en zo een duurzame samenleving en toekomst. Een toekomst waarin het denken en leven in ecosystemen zich langzaamaan een steeds grotere plaats verwerft in onze economisch gerichte maatschappij. De hiermee gepaard gaande veranderingen vraagt om dromers, denkers en doeners die nieuwe oplossingen en organisatievormen kunnen genereren. Het als mens kunnen ontwikkelen van de eigen uniekheid en talenten (binnen een opleiding) tezamen met vakkennis, betrokkenheid en inlevingsvermogen is volgens Natascha een belangrijke sleutel daartoe.

 

In het onderwijs past Natascha daarom zoveel mogelijk (nieuwe) vormen toe die de balans vinden in het benutten van de capaciteiten van onze linker- en rechterhersenhelft. Leren en werken met verstand én gevoel. Creativiteit, verbeeldingskracht, vermogen tot samenwerking (met mens, plant en dier), ondernemerschap en innernemerschap. Menselijke kwaliteiten die de maatschappij nodig heeft om technologische ontwikkelingen in de gewenste richting te sturen. En wat Natascha, vanuit haar vak, het allerleukste vindt om over te dragen en aan bij te dragen. Zo is lesgeven een vorm van kruisbestuiving en een bron van inspiratie en genoegen. Een deel van haar tijd zet zij dan ook graag haar expertise in als (gast)docent.

"Natascha beschikt over een unieke combinatie beplantingsleer en ontwerpvaardigheden die van grote waarde is voor de opleiding T&L en haar bovendien breed inzetbaar maakt. Zij is behalve een vakkundig docent ook een zeer prettige collega en wordt sterk gewaardeerd door de studenten."

Docentengroep Tuin- en landschapsinrichting, 2015

Van Hall Hogeschool Larenstein

Een rijke ervaring

Natascha heeft bijna 15 jaar ervaring als (gast)docent in het hoger en academisch onderwijs. Voor de Voorbereidende Cursus Stedenbouw & Landschapsarchitectuur 2008-2010 aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam heeft zij als coördinator het lesprogramma georganiseerd, doorontwikkeld en gaf zij diverse workshops. Aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht, richting Spatial Design gaf zij les in ontwerptechnische vaardigheden. De basis van het vak. Nu begeleidt zij, op verzoek van studenten, ontwerpprojecten.

 

Haar liefde voor planten heeft zij als docent Beplantingen recent overgebracht aan studenten van de studie Tuin- en landschapsinrichting aan de Van Hall Hogeschool Larenstein te Velp (2014-2016). Een hoofdtaak was het begeleiden van studenten bij hun afstudeerproject en bij de minor stedelijke beplantingen. Begin 2016  was zij als vakjury voor het project ‘Students in Motion’ (2000 studenten) van de Hogeschool van Amsterdam betrokken bij de eindbeoordelingen.

 

Sinds 2016 geeft zij voor het Center for ECOintention de basiscursus. Een beroepsopleiding die bijdraagt aan een vernieuwende en holistische kijk (holos = gr. voor ‘het geheel’) op ons mens-zijn en de wisselwerking met de ruimte om ons heen. Kennis en vaardigheden die zij zelf benut in haar dagelijkse praktijk.

Spreekt mijn werk u aan en wilt u eens kennismaken om te kijken naar de mogelijkheden?

Neem contact op!