Diemerplein en winkelstraat te Diemen

supervisie centrumplan diemen fase 1

Het centrum van Diemen is opnieuw ingericht. De winkelstraat en een nieuw dorpsplein hebben een herkenbaar eigen sfeer gekregen met gebruik van gele gebakken klinkers, gekandelaberde platanen en fraai houten straatmeubilair. Een fraai ontworpen duikerbrug vormt de entree tot het centrum.

Als onderdeel van de grootschalige herstructurering van het centrum van Diemen is in de directe omgeving van het winkelcentrum, het gemeentehuis en andere publieke voorzieningen de openbare ruimte heringericht. Het kader voor het ontwerp is neergelegd in het Voorlopig Ontwerp Centrumplan Diemen. Op basis hiervan is samen met Pim Vervuren (Elberfeld) en Tijl de Jonckheere (gemeente Diemen) een definitief ontwerp opgesteld. In overleg met winkeliers, marktkooplieden en omwonenden is het gebied als eenheid ontworpen.

Zowel het Diemerplein als de hoofdwinkelstraat is ingericht met eerste grootte stadsbomen, een bestrating van gele klinker en meubilair van hout. Een eigentijdse inrichting. In het ontwerp staat de beleving en het gebruik door de voetganger centraal, maar is ook rekening gehouden met auto- en fietsverkeer. Om het Diemerplein een eigen sfeer te geven is gekozen voor aanplant van oude gekandelaberde platanen, welke door de gemeente Diemen vanuit diverse locaties zijn verzameld. Een nieuwe duikerbrug vormt, over de deels nieuw gegraven waterpartij, de entree tot het centrum vanuit het noorden. Deze brug is geïnspireerd op de kleur van de bestrating en de vormgeving van het gekozen straatmeubilair.

 

Opdrachtgever

Gemeente Diemen

Opdrachtnemer

Natascha van den Ban landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp

Projectarchitecten

Natascha van den Ban (supervisor DO en Bestek), Pim Vervuren (landschapsarchitect, Elberfeld), Tijl Dejockheere (stedenbouwkundige, Gemeente Diemen)

Uitgevoerd

2012-2013