Van Markenplantsoen te Diemen

supervisie en beplantingsplan centrumplan diemen fase 2

Het centrum van Diemen heeft er een grote stedelijke speelvoorziening bij. Verschillende velden, verdiept of juist verhoogd bieden ruimte voor een rijke variatie aan spelmogelijkheden. Het geheel wordt omkaderd door een uitbundig bloeiende vaste plantenborder, hagen en bomen.

Als onderdeel van de grootschalige herstructurering van het centrum van Diemen is midden in een woonbuurt, direct achter het winkelcentrum, de oude speeltuin opnieuw ingericht. In overleg met omwonenden en kinderen is een plan gemaakt waarbij de ruimte zichtbaar is geworden en beter benut. Het Van Markenplantsoen is ingericht als stedelijke speelvoorziening met een grote variatie aan spelmogelijkheden gericht op gebruikersgroepen van 0 – 12 jaar. Door deze onderdelen te groeperen en de opbouw eenvoudig te houden is het een samenhangend geheel geworden. Het verhoogde speelvlak wordt omzoomd door een skeeler-/fietscircuit van zwart asfalt en een uitbundig bloeiende beplanting van vaste planten, rozen en siergrassen. Het geheel wordt ingekaderd door rijen bomen en een haag. Op veilige afstand is een laad- en losperron met parkeren ten behoeve van de logistiek van het winkelcentrum voorzien. Om het benodigd verhard oppervlak een groen beeld mee te geven is in het midden een heuvelachtig grasveld aangebracht met bloembollen en bomen.

 

Het kader voor het ontwerp is neergelegd in het Voorlopig Ontwerp Centrumplan Diemen. Op basis hiervan is samen met Pim Vervuren (Elberfeld) en Tijl de Jonckheere (gemeente Diemen) een definitief ontwerp opgesteld. Het beplantingsplan is opgesteld door Natascha in samenwerking met Wim Verbree (gemeente Diemen) en berust op een samenstelling van planten die weinig onderhoud vergen en het gehele jaar door een interessant beeld opleveren. Gebruik is gemaakt van soorten die vlinders aantrekken en lang doorbloeien. Zorgvuldig is nagedacht over de wijze waarop het toepassen van meerdere speelelementen niet zou leiden tot een veelheid aan kleuren en vormen. Daarom was aanvankelijk een groot speeltoestel in een kleur bedacht. De kleurrijke omlijsting van beplanting zou dan mooi contrasteren. Hoewel vele opties zijn uitgetekend is na afronding van de opdracht om budgettaire en begrijpelijke redenen gekozen voor een uitwerking met standaard speeltoestellen. Door de sterke structuur van het basisontwerp blijft het geheel overzichtelijk en wordt het plein goed gebruikt. Wel is gebleken dat het ontwerp op productniveau in de toekomst nog de nodige aandacht verdient.

Opdrachtgever

Gemeente Diemen

Opdrachtnemer

Natascha van den Ban landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp

Projectarchitecten

Natascha van den Ban (supervie DO, beplantingsplan en Bestek), Pim Vervuren (landschapsarchitect, Elberfeld), Tijl Dejockheere (stedenbouwkundige, Gemeente Diemen)

Uitgevoerd

2013