Centrumplan Diemen

Voorlopig ontwerp

In aansluiting op de uitbreiding van het bestaande winkelcentrum met winkels, een ondergrondse parkeergarage en woningen is een omvangrijk plan voor de openbare ruimte van het centrum van Diemen opgesteld. Een vernieuwde hoofdwinkelstraat, het Diemerplein, speelvoorziening Van Markenplantsoen en het Cassinpark zijn het resultaat.

In aansluiting op de uitbreiding van het bestaande winkelcentrum met winkels, een ondergrondse parkeergarage en woningen is een omvangrijk plan voor de herinrichting van de openbare ruimte van het centrum van Diemen opgesteld. In 2005 is in dienst van Paul van Beek landschappen BNT het eerste Voorlopig Ontwerp gepresenteerd. In 2010 heeft Natascha hiervoor de kaders bijgesteld en een aangepast Voorlopig Ontwerp opgesteld. Dit is samen met Pim Vervuren (Elberfeld) en Tijl de Jonckheere (gemeente Diemen) uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp ten en behoeve van een gefaseerde uitvoering in 2012-2014. Bestekken zijn gemaakt in samenwerking met Iv-infra, het beplantingsplan door Natascha van den Ban in samenwerking met Wim Verbree (gemeente Diemen). Het plan bestaat uit de volgende onderdelen: een hoofdwinkelstraat met Diemerplein (fase 1), laad- en losperron en speelvoorziening Van Markenplantsoen (fase 2) en het Cassinpark (fase 3).

 

Fase 1 Diemerplein en hoofdwinkelstraat

In de directe omgeving van het winkelcentrum, het gemeentehuis en andere publieke voorzieningen is de openbare ruimte heringericht. Het gebied is als eenheid ontworpen, waarbij zowel het Diemerplein als de hoofdwinkelstraat is ingericht met eerste grootte stadsbomen, een bestrating van gele klinker en meubilair van hout. Een eigentijdse inrichting. In het ontwerp staat de beleving en het gebruik door de voetganger centraal, maar is ook rekening gehouden met auto- en fietsverkeer. Om het Diemerplein een eigen sfeer te geven is gekozen voor aanplant van oude gekandelaberde platanen, welke door de gemeente Diemen vanuit diverse locaties zijn verzameld. Een nieuwe duikerbrug vormt, over de deels nieuw gegraven waterpartij, de entree tot het centrum vanuit het noorden. Deze brug en overige bruggen in het centrumplan zijn geïnspireerd op de kleur van de bestrating en de vormgeving van het gekozen straatmeubilair.

 

Fase 2 Speelvoorziening Van Markenplantsoen

Aan de achterzijde van het winkelcentrum is het Van Markenplantsoen is ingericht als stedelijke speelvoorziening met een grote variatie aan spelmogelijkheden gericht op gebruikersgroepen van 0 – 12 jaar. Het verhoogde speelvlak wordt omzoomd door een skeeler-/fietscircuit van zwart asfalt en een uitbundig bloeiende beplanting van vaste planten, rozen en siergrassen. Het geheel wordt ingekaderd door rijen bomen en een haag. Aansluitend is voorzien in een laad- en losplatform met parkeren ten behoeve van de logistieke afhandeling van het winkelcentrum. Om het benodigd verhard oppervlak een groen beeld mee te geven is in het midden een heuvelachtig grasveld aangebracht met bloembollen en bomen.

 

Fase 3 Cassinpark

De aangrenzende waterpartij en plantsoen-strook zijn heringericht tot recreatief groengebied met een parkachtige uitstraling. Dit is hoofdzakelijk bereikt door bestaande waterpartijen met elkaar te verbinden, deels te vergraven en te voorzien van deels natuurlijke oevers.Tezamen met herinrichting van de bermen en gazons, toevoeging van nieuwe bomen, het aanleggen van wandelpaden in halfverharding, bruggen, zitgelegenheid en recreatieve elementen als een steiger en zit-/klimplek van houten palen.

Opdrachtgever

Gemeente Diemen

Opdrachtnemer

Natascha van den Ban landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp (SO/VO 2005 in dienst van Paul van Beek landschappen BNT, Herziening VO 2010 i.s.m. MSolutions)

Projectarchitecten

Natascha van den Ban (SO/VO 2005, Herziening VO 2010), Paul van Beek & Charles Vermaas (SO/VO 2005)

Uitgevoerd

2012-2014 (zie Fase 1, 2 en 3)