Herinrichting Buitenruimte de Greiner

Definitief ontwerp en uitvoering

Midden in het Rozenprieel in Haarlem staat de Greiner. Dit prachtige gebouw is in 2008-2009 door Ymere Ontwikkeling zorgvuldig gerestaureerd tot bedrijfsverzamelgebouw. Omdat Ymere Ontwikkeling ook graag in de buitenruimte wil bijdragen aan de verbetering van de stad, is een ontwerp gemaakt voor het plein en de twee binnenplaatsen.

De voormalige Haarlemsche huishoud- en industrieschool uit 1903 van de architect van Loghem is in 2008-2009 compleet gerenoveerd door ir. Hans Kuiper in opdracht van Ymere Ontwikkeling. Nu huisvest het gebouw, in de wijk het Rozenprieel, ateliers voor kunstenaars, kantoorruimte voor kleine bedrijven en zzp-ers en ruimte voor kinderopvang. Om de specifieke en bijzondere betekenis van de Greiner op een goede manier te verankeren in de buurt is ervoor gekozen ook het aangrenzende plein op te knappen. Ymere heeft daarom een speciaal samenwerkingsverband voorgesteld met de gemeente Haarlem.  Voor de kleine en grote binnenplaatsen (beiden bestemd voor kinderopvang), de plantenbakken aan het gebouw en het plein aan de Voorhelmstraat is een integraal ontwerp gemaakt. De werkzaamheden bestonden uit het opstellen van een Schetsontwerp, Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, Toetsing Bestek en Artistieke Directievoering.

 

Omdat het Rozenprieel zeer beperkt openbare ruimte en groen kent is ervoor gekozen in de bestrating een bladmotief in de warme tinten van de aanliggende bebouwing te verwerken. Dit zorgt voor een vrolijke toon en is door de belijning en vlakken tevens speelaanleiding. Het plein (voorheen rijweg) wordt als ontmoetingsplek gemarkeerd door het bladmotief als ware het een “perzisch tapijt” in te straten in het trottoir. Het patroon is op een slimme manier gelegd, in ‘mini-stek’, waardoor weinig zaagwerk nodig was. De binnentuinen, aansluitend aan het kinderdagverblijf, bieden maximale ruimte om te spelen. In het beplantingsplan voor de plantenbakken aan het gebouw komt de mondriaan-achtige architectuur van het interieur van het gebouw terug. Kleine geschoren blokken van Taxus worden afgewisseld met een combinatie van bodembedekkers en bollen.

Opdrachtgever

Ymere Ontwikkeling i.s.m. Gemeente Haarlem

Opdrachtnemer

Paul van Beek landschappen BNT, Natascha van den Ban landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp

Projectarchitecten

Natascha van den Ban

Oppervlakte

plein circa 650 m2, binnenplaatsen 67 en 241 m2 plantenbakken en entree’s circa 120 m2

Uitgevoerd

2009-2010 (plein: Gemeente Haarlem/Wijcker Infra, binnenplaatsen & groen: John Koomen/Van Lith)