Cassinpark te Diemen

supervisie en beplantingsplan centrumplan diemen fase 3

Het centrum van Diemen heeft er een prachtige buitenruimte bij. Door bestaande waterpartijen met elkaar te verbinden, een biodiverse beplanting aan te brengen en nieuwe wandelpaden aan te leggen is een recreatief verblijfsgebied van formaat gerealiseerd. Van eenvoudige plantsoenstrook met sloot tot een groengebied met parkachtige sfeer.

Als onderdeel van de grootschalige herstructurering van het centrum van Diemen zijn de aangrenzende waterpartij en plantsoenstroken nieuw ingericht tot recreatief groengebied met een parkachtige uitstraling.

Dit is hoofdzakelijk bereikt door bestaande waterpartijen met elkaar te verbinden, deels te vergraven en te voorzien van deels natuurlijke oevers. Dit geeft de plek een verrassende ruimtelijkheid en plaats voor waterberging. Tezamen met herinrichting van de bermen en gazons, toevoeging van nieuwe bomen, heesters en bloembollen en het aanleggen van wandelpaden in halfverharding, zitgelegenheid en recreatieve elementen als een steiger en zit-/klimplek van houten palen zijn ook de belevingswaarde en gebruikswaarde sterk verbeterd.

 

Het project is uitgevoerd onder leiding van Peter Sluijs, projectmanagement. Het ingenieursbureau Iv-infra heeft de bestekken gemaakt.

Opdrachtgever

Gemeente Diemen

Opdrachtnemer

Natascha van den Ban landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp

Projectarchitecten

Natascha van den Ban (supervisie DO en Bestek, ontwerp Beplantingsplan), Pim Vervuren (landschapsarchitect, Elberfeld), Tijl Dejockheere (stedenbouwkundige, Gemeente Diemen)

Uitgevoerd

Do en bestek 2010-2013, uitvoering 2013-2014