Herinrichting Julianaplantsoen

Ontwerp en uitvoering

Van plantsoen naar landschap, binnenhoven en tuinen. Hoognodige onderhoudswerken aan riolering en straten waren het uitgangspunt voor een complete metamorfose van een alledaagse na-oorlogse woonwijk. Prachtig bestaande bomen kregen een volwaardige plek.

Van plantsoen naar landschap, binnenhoven en tuinen. Als onderdeel van de visie op het centrumgebied van Diemen en de landschappelijke verankering van het dorp is gewerkt aan de herinrichting van het Julianaplantsoen. Monumentale bomen zijn behouden en de bestrating is op heldere en overzichtelijke wijze gereorganiseerd. Ook is het maaibeheer aangepast naar plaatselijke omstandigheden (nat en droog, meer variatie voor een rijker microklimaat) en is het verouderde heesterbestand vervangen door een meer biodiverse beplanting van bloeiende heesters en brede vruchtdragende hagen. Gebruik is gemaakt van de aanwezige hoogteverschillen en de aanleg van greppels voor extra waterberging. De diagonaal georiënteerde naoorlogse structuur van deze woonwijk is de inspiratiebron geweest voor de vormgeving van het landschap, de binnenhoven en de tuinen. Het levert telkens veranderende doorzichten op waardoor de wijk open en toegankelijk is en een aangename leefomgeving voor mens, plant en dier biedt.

Opdrachtgever

Gemeente Diemen

Opdrachtnemer

Paul van Beek landschappen BNT i.s.m. de combinatie; Seignette - Nelis te Assendelft

Projectarchitecten

Natascha van den Ban

Oppervlakte

circa 56.000 m2

Uitgevoerd

straat- en grondwerk zomer 2004, beplanting herfst 2004/voorjaar 2005