Rotterdam The Hague Airport

Structuurvisie, Stedenbouwkundig Matenplan en inrichtingsplannen

Verankerd door een sterke landschappelijke structuur met water, groen, natuur en recreatie wordt een hoogwaardige zakenluchthaven en business park gerealiseerd. De basis voor deze nieuwe identiteit is gevonden in de cultuurhistorische en natuurhistorische karakteristieken van de stad en de polder, verbonden met de natuur- en woningbouwontwikkelingen in de directe omgeving.

Verankerd door een nieuwe sterke landschappelijke structuur met water, groen, natuur en recreatie vordert de realisatie van een eigentijds, up-to-date business class City Airport gestaag. Rotterdam The Hague Airport Business Park streeft de ambitie na een hoogwaardige zakenluchthaven en business park te zijn. Haar nieuwe identiteit vindt zij in de compacte stad die fungeert als springplank naar vele internationale bestemmingen en als hub voor Rotterdam en de gehele zuidelijke Randstad. Haar roots verlaat zij niet. De cultuurhistorische en natuurhistorische karakteristieken van de stad en de polder, verbonden met de natuur- en woningbouwontwikkelingen in de directe omgeving vormden de basis voor het Masterplan.

 

Het Masterplan (2002-2003), Stedenbouwkundig Matenplan, Inrichtingsplannen & Beeldkwaliteitplannen zijn ontworpen door Paul van Beek landschappen BNT (Paul van Beek en Natascha van den Ban) en EGM architecten bv (Arnold Sikkel en Daniel van den Berg) in samenwerking met Rod’or Advies voor de technische uitwerking en uitvoering. Het betreft de stedelijke en landschappelijke ontwikkeling van circa 200.000 m2 kantoren, bedrijven en voorzieningen op ruim 220 hectare. Fors is geïnvesteerd in infrastructuur, groen en water en vindt een gefaseerde ontwikkeling plaats van het kantoren- en bedrijvenpark ten behoeve van huur én koop, hotels en overige voorzieningen. Voor een duurzame klimaatbeheersing van de gebouwen is een collectieve WKO-installatie aangelegd.

 

Het masterplan heeft een reeks van opeenvolgende karakters voorgeschreven waarin het te realiseren programma in een leesbare en overtuigende maat en schaal haar plaats vindt. Een parterre met kantoorpaviljoens en parkeren, een airport city met een nieuwe terminal, hotels, kantoren en gebouwd parkeren en een bedrijvenhof met inpandige organisatiestructuur. Het masterplan biedt ook het ruimtelijk ontwerp voor de vereiste civieltechnische dimensies van water en groen, het polderpark. Een geheel nieuw infrastructureel stelsel biedt ruimte aan alle mogelijke logistiek en beveiliging, als ook nieuwe mogelijkheden voor recreatie. Alles vanuit een compleet landschappelijke opgave verankerd in de onderliggende polder.

 

De uitwerking en uitvoering van de diverse deelplannen gebeurde vanaf 2005 vanuit het kwaliteitsteam: de opdrachtgever RAV/SRE, Paul Wintermans (QWA, supervisor), Natascha van den Ban (Paul van Beek landschappen en onder eigen naam) en Daniël van den Berg (EGM architecten) in nauw overleg met Rod’or Advies (civielingenieur), welke alle bestekken vervaardigde en de uitvoering begeleidde. In deze periode is een groot deel van de hoofdstructuren aangelegd en zijn gebouwen gerealiseerd. Op basis van de praktijk is een leidraad inrichting openbare ruimte opgesteld om de verdere uitvoering te coördineren en kwaliteitsborging te continueren. Om budgettaire redenen is het kwaliteitsteam in 2012 opgeheven en zijn haar taken overgedragen aan de gebiedsmanager, supervisor en civielingenieur. Onlangs zijn de eerste bomen aangeplant en begint ook het polderpark steeds meer body te krijgen als groenblauwe ruggegraat voor deze bijzondere luchthaven.

 

Betrokken architecten: Moen en van Oosten architekten (gebouw voor SiteCom) Architectenbureau Van Maanen (gebouw voor Culimer) JHK Architecten (kantoorgebouw voor Dura Vermeer) Jan Jonkers architect (Kantoorpaviljoen Parterre) Habeon architecten (Flightforum & vrachtgebouw) Noorderlicht architecten (terminal renovatie) In ontwikkeling zijnde gebouwen: KMAR/Douane gebouw (Moen en van Oosten architekten) Kinderdagverblijf (ZSV architecten) Hotel & congres centrum (Ben Kraan architecten).

Opdrachtgever

Rotterdam Airport Vastgoed bv en Schiphol Real Estate

Opdrachtnemer

EGM architecten bv en Paul van Beek landschappen BNT (vanaf 2010 Natascha van den Ban landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp)

Projectarchitecten

Daniël van den Berg en Arnold Sikkel, Natascha van den Ban en Paul van Beek i.s.m. Rod'or Advies en Goudappel Coffeng

Oppervlakte

circa 223 hectare

Uitgevoerd

SMP 2002-2005, Lid van Kwaliteitsteam 2005-2012, UItvoering 2005-nu