Horstermeerpolder

strategisch ontwerp

Vanuit het cultuurhistorisch perspectief van de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden poëtische kwaliteiten van de droogmakerij ingezet om nieuwe ontwikkelingen te sturen. Een dynamisch nieuw landschap biedt plaats aan een productiepolder en een ontspannen polder.

De studie “ De Horstermeerpolder vanuit het cultuurhistorisch perspectief van de Nieuwe Hollandse Waterlinie “ werd opgesteld in het kader van de Gebiedsaanpak Vechtstreek Noord (envelop 1). Bureau Redscape was projectleider. Het is een strategisch ontwerp voor de integrale gebiedsontwikkeling van de Horstermeerpolder, als onderdeel van het Belvedèreproject De Nieuwe Hollandse Waterlinie. De strakke rationele verkaveling van deze kleipolder, temidden van de omliggende veenpolders, draagt bij aan de rijke diversiteit van het linie-landschap en is van cultuurhistorische waarde. De poëtische kwaliteiten van deze droogmakerij worden ingezet om nieuwe ontwikkelingen te sturen. Door de introductie van nieuwe ruimtelijke dragers geënt op de huidige verkaveling, wordt de polder verdeeld in twee thema’s; de productiepolder en de ontspannen polder. Zo ontstaat een dynamisch nieuw landschap dat de spanning tussen het natte en het droge opzoekt, een eigen herkenbaarheid en meer uitgesproken karakter krijgt en als zodanig de NHW op een nieuwe manier beleefbaar maakt. De waterproblematiek wordt hiermee opgelost en de agrarische gemeenschap krijgt een helder ontwikkelingsperpectief aangeboden om in de toekomst te kunnen blijven wonen en werken in de polder.

Opdrachtgever

Stimuleringsfonds voor Architectuur i.s.m. Project Bureau Nieuw Hollandse Waterlinie (supervisieteam Michael van Gessel, Bram Breedveld en Tineke Blok)

Opdrachtnemer

REDscape, M3H architecten en Paul van Beek landschappen BNT

Projectarchitecten

Patrick McCabe, Machiel Spaan en Natascha van den Ban

Oppervlakte

circa 800 hectare

Uitgevoerd

Strategisch ontwerp, 2004 afgerond juli 2005