Masterplan Rusthof 2.0

Structuurontwerp

In deze bijzondere gemeentelijke begraafplaats rust een grotere kracht dan aanvankelijk gedacht. Met het structuurontwerp is voor het entreegebied van Rusthof een bijzonder ruimtelijk kader neergelegd waarmee de eigen identiteit van de plek wordt bevestigd en op aantrekkelijke en overzichtelijke wijze ruimte wordt geboden voor nieuwe herinneringen, ontwikkelingen en programma.

De gemeentelijke begraafplaats Rusthof te Amersfoort heeft er in 2002 een crematorium bijgekregen. Inmiddels zijn de uitgangspunten van de businesscase die destijds ten grondslag lag aan het exploitatiemodel van het crematorium volledig ingevuld. Er is behoefte aan een uitbreiding van het bestaande bebouwde programma. Daarnaast zijn er wensen ter verbetering van de bestaande inrichting van de openbare ruimte die voortkomen uit het dagelijks functioneren (zoals routing en afwikkeling verkeer) of het bieden van meer comfort en gemak op en rondom de begraafplaats. Met name voor het voorplein bestond de vraag deze naast een functionele en praktische inrichting vooral ook een verblijfsfunctie mee te geven. Een plek waar een ieder passend ontvangen wordt en een heldere verbinding aanwezig is met de omliggende stedenbouwkundige en landschappelijke onderdelen van de begraafplaats. Het monumentale hoofdgebouw van architect C.B. van der Tak neemt hierbij een bijzondere plaats in. De kern van het concept is de versmelting van de karakteristieken van een tempel met hof (noord- zuid as) en een buitenplaats (oost-west as). Zo worden bestaande ruimtelijke eenheden aan elkaar verbonden en krijgt het geheel een bijzondere meerwaarde. Ook biedt de geboden structuur genoeg ruimte voor eventueel gewenste uitbreidingen in de toekomst.

Opdrachtgever

Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort (CBA)

Opdrachtnemer

EGM architecten bv i.s.m. Natascha van den Ban landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp

Projectarchitecten

Natascha van den Ban en Arnold Sikkel (EGM)

Uitgevoerd

Maart 2013