Presentatie Willibrordusplein Amsterdam

Op dinsdag 31 januari is het definitief schetsontwerp voor het Willibrordusplein te Amsterdam aan de buurt gepresenteerd. Bewoners en belanghebbenden hebben hiervoor de afgelopen paar maanden hun input geleverd. Op basis hiervan is in nauw overleg met de Gemeente Amsterdam het definitief schetsontwerp opgesteld. In dit plan zijn randvoorwaarden voor positionering van de parkeergarage (en…